18 års fødselsdag

18 års fødselsdag

Melodi: Bamses fødselsdag

Nu skal du ha’ et alvorsord – fordi du fylder atten,
det kan jo være, at du tror – om os, vi ikke kan den
kunst at lave hyldest vers,
det har også voldt kommers.
Hør nu efter, hvad her står
om dine atten år.

Det første var du fredelig – det andet mere vågen,
det tredie langtfra kedelig – nu åbnede du lågen
ud til livet lidt på klem.
Ved de fire og de fem
var du i din barndomsvår
og langt fra atten år.

Ved seks var dagen fyldt med leg – ved syv blev det alvorligt,
nu var det skoletid for dig – og ganske uvilkårligt
følte du, – du voksed’ lidt
tog et meget voldsomt skridt
hen imod den fremtid, hvor
du fyldte atten år.

Fra otte til de fjorten år – du blev fyldt op med viden,
en mængde numre du bedrev – og lærte fler med tiden.
Ved de femten vidste du
meget meget mer’ endnu.
Tiden ubønhørligt går
hen mod de atten år.

Ved seksten gik du sværmetur – og holdt i hånd med glæde,
de skønne drømme om amour – var ganske småt til stede.
Ved de sytten kom du nær
grunden til vi samles her.
Nu omsider klokken slår.
Nu er du atten år.

Det tog præcis den tid, det sku’ – for dig at blive myndig.
Vi regner fortsat med, at du – kan blive mere kyndig.
Vi vil ønske, du må ha’
alle tiders fødselsda’
Et HURRA vi foreslår
for dine atten år.