Det er så yndigt at følges ad

 

Denne gamle, danske salme er og bliver en klassiker ved især kirkelige bryllupper. Ofte synges den i kirken, men man kan også synge den som bryllupssang, hvis man har mod på lidt storladen fællessang over maden. Salmen kan også (gen)bruges til kobber-, sølv- og guldbryllupper.

Komponist: C.E.F. Weyse, 1833
Tekst: N. F. S. Grundtvig, 1855

Det er så yndigt at følges ad
for to, som gerne vil sammen være,
da er med glæden man dobbelt glad.
og halv om sorgen så tung at bære;
Ja, det er gammen at rejse sammen
når fjederhammen er kærlighed.

Det er så hyggelig allensteds,
hvor små og store har ét i sinde,
og det, som drager de store læs,
i hjertekamret er inderst inde;
Ja, det er gammen at holde sammen
når ja og amen er hjertets sprog.

Det er så herligt at stole på,
vi har en Herre, som alting mægter,
han os ej glemmer, når vi er grå,
hans nåde rækker til tusind slægter;
Ja, det er gammen, at alle sammen
er ja og amen Guds nådes ord.

Det er vemodigt at skilles ad
for dem, som gerne vil sammen være,
men, Guds ske lov ! i vor Herres stad
for evig samles de hjertenskære;
Ja, det er gammen at leve sammen,
hvor ja og amen er kærlighed.

Hvert ægtepar, som med kærlighed
i Jesu navn holder bryllupsgilde,
skønt alt i verden går op og ned,
skal finde tidlig og finde silde:
Ja, det er gammen at side sammen,
hvor arneflammen er kærlighed.