Jysk skålesang

Jysk skålesang

Melodi: Jeg en gård mig bygge vil

Je’ ein kou mei køve’ ve,
deng ska wære stor å fee!
Kæmpe yver, la’e patter,
å ein røw, da reti klatter!
Å når dein så sier mu,
tar je glaset å drikker u’…