Nu er dagen oprunden

En allround-sang om barndommen, skolegangen og den lyse, spændende fremtid.

Melodi: Se det summer af sol over engen

For [konfirmandens navn] er nu dagen oprundet.
Dagen, som du har ventet så spændt.
Derfor minder vi frem her har fundet,
om hvad der i din barndomstid er hændt.
Barnesorger! Barneglæder!
Åh! Den tid er desværre alt for kort.
Ind i ungdommens rækker du træder,
medens barndommen stille glider bort.

Du var lille, og blev passet og plejet.
Du fandt trøst og en kærlighed stor.
Tiden gik, og du lærte så meget.
“Jeg kan selv”, blevet ofte anvendt ord.
Og erfaring – på erfaring
blev der lagt, for det hele at forstå.
Mangt og meget det kræver forklaring
af de voksne, mens man endnu er små.

Skolen kaldte for lærdom at give.
Lidt forsigtigt du vandred’ derhen.
Du sku’ lære at regne og skrive,
og en hel masse mere – ja, såmænd.
Du fik lektier – du blev stoppet,
og du pløjed’ igennem mangen bog.
Vi vil tro, når man sådan bli’r proppet,
må man rigtignok blive, åh, så klog!

Du vil finde, at fremtiden venter,
at for alvor du nu tager fat,
så at lærdommen kan give renter,
og at du viser flid, hvor du bli’r sat.
Du har mål, og du har længsler,
som dig kalder ad vejen hastigt frem.
Husk: Hvis du skulle støde på trængsler,
råd du får bedst i barndomstidens hjem!

Vi alt godt vil dig ønske på færden.
Held og lykke, hvor vejen end går.
Du dig klarer så sikkert i verden !
Gå nu ud i din ungdoms glade vår.
Vi vil rejse os og bringe,
dig vor hyldest på denne højtidsdag.
Vore stemmer vi lader nu klinge
med et “leve” og så et højt hurra!