S-sangen

S-sangen

Hvis I er et selskab med mange gæster, kan I eventuelt dele jer op i hold. Bord 1 afsynger første vers, bord 2 andet vers osv. På den måde bliver I ikke overanstrengt og får tid til at grine af hinanden undervejs.

Melodi: I en kælder sort som kul

elskabsvenner, oleklart,
tadig mukkest ynger.
tærke temmer ikkert nart
angens trofer lynger.
yng om olsort, yng om tær,
yng opran, yng olo kær,
yng om agnets kjalde,
å kal temmer kralde.

elskabsvenner amlet tå,
tedets tolte ønner
tadig ine “kæve” lå,
ynger, veder, tønner.
pisebordet magfuldt tår,
tore napseglas ødt pår,
mil om olen kinner,
orte kyer vinder.

enere å kaffes “kænk”
– omme veder varlig –
øde må amt tore tænk
om ig ømmer narlig
“lavecognac”, tjernesprit”
iger omme mager kidt
odavand, ifoner
prøjter, “jusser” kummer.

temningen tår tadig tor
tundom ulten lider
trømtorsk, tærke auce er
ærligt vælget vider.
pis om ultende oldat,
log ur ennep om alat.
ulefadets ager
elskabsvenner mager.

ommetider elskabslag
indet ammentrækker,
olde, vire, lemme lag
nart eks anser vækker.
pis å ure pege ild,
ynes “triben” ærlig nild
å kal jældent kade
tråle-tyrtebade.

narlig iger angen lut,
topper krigen, krålen.
elskabsvenner, end alut,
kænker, ynger krålen:
yngekunsten tolt kal lå,
ene lægter lag kal lå,
ving å valedrikken,
kål, å iger kikken.