Vi skåler for vores venner

Vi skåler for vores venner
og dem som vi kender
og dem som vi ikke kender
dem skåler vi på!

Skååål (tonen går op)
Skååål (tonen går ned)