A hår putte i mi maw

A hår putte i mi maw

Melodi: Jyden han er stærk og sej

A hår putte i mi maw
for mest a fjorten daw,
Å A orker no et mier
at få blot en mere træwwel nier

Sån en bord, det æ ski gjæw.
A bløw ve, te det sa ræw.
Øl og dram, å hwa det kalls
det er ski godt å fo gorlet hals.

A ska åller væer få sien,
te å snapp æ gue bien
me agurkeservelat,
ja, man er wal nok mad-akrumbat!

Pokker ska no snår fåsto,
hva de så ka hitte po!
Hvis A no foer en skvatt øll,
så slår A op som a bette føll!

Bette maw, hvis do ku ta,
sikke daw do så sku ha.
Håd A blodt a strussemaw
A ku blyw we i tre-fier daww!

Ne A sejer Tak for ma’,
A hå fåt, hva A sku ha.
Tak for lån a knyw å krus,
– no ska A ud po æ bette hus!